Jdi na obsah Jdi na menu

Svatební hry

8. 6. 2015

Jelikož jsem se účastnila svateb nejen jako fotograf, ale i jako svědek a organizátor zábavy, tak tu mám pro vás pár vyzkoušených her, které mají na svatbách úspěch.

 

Svatební hry


Poznávání nevěsty podle kotníku

Manželovi se zaváží oči a z hostů se vyberou dobrovolníci. Na libovolný počet židlí se potom usadí nevěsta a vybraní dobrovolníci, kteří nastaví stejnou nohu, a ženich je k židlím přiveden. Jednotlivým účastnicím i případným účastníkům osahá kotník a má za úkol najít svoji manželku. Výbuchy smíchu vyvolají nečekaně chlupaté nohy nasazených mužů.
 
Poznávání ženicha podle hýždí

Manželce se zaváží oči a z hostů se vyberou dobrovolníci. Ženich a vybraní dobrovolníci se postaví zády k publiku do řady vedle sebe, nastaví svá pozadí, a nevěsta je k nastoupené řadě přivedena. Jednotlivým účastníkům i případným účastnicím osahá pozadí a má za úkol najít svého manžela. Je vhodné vybrat rozdílné tvary pozadí, pohlaví, věk a ošacení, aby to neměla nevěsta tolik obtížné.
 
Novomanželský kvíz se zvedáním bot nad hlavu

Ženich a nevěsta sedí k sobě zády, každý má v ruce jednu botu svou a jednu toho druhého (nevěstina bota je odpověď - nevěsta, a ženichova - ženich ) a organizátor klade otázky. Novomanželé zvedají vždy botu toho, kdo je odpověď na otázku, ale nevidí, co ukazuje ten druhý.

Otázky:
Kdo je aktivnější v sexu?
Kdo lépe vaří?
Kdo doma drží kasu?
Kdo přijde po hádce jako první se udobřit?
Kdo většinou vyvolává hádky?
Kdo více pije?
Kdo lépe tančí?
Kdo má vždy poslední slovo?
Kdo z vás mluví víc sprostě?
Kdo má častěji pravdu?
Kdo první vyslovil slovo "svatba"?
Kdo byl ten, který sbalil toho druhého?
Kdo je větší bordelář?
Kdo doma častěji uklízí?
Kdo z vás je tou hlavou rodiny?
Kdo z vás je ve společnosti větší bavič?

 

Závod s vejci pro nevěstu a svědkyni

Nevěstě a její svědkyni je předáno vajíčko, nejlépe syrové (nebo vařené), a ty jej musí bez pomoci partnerů protáhnout z jedné jejich nohavice do druhé bez toho, aby vajíčko rozbily.


Sportka

Ještě jedna inspirace. Svědek nebo svědkyně připraví větší počet tiketů sportky. Tikety se rozdají mezi svatebčany a každý z nich vyplní jeden nebo více sloupců náhodnými čísly. Do připravené taštičky pak vhodí 20 Kč za jeden sloupec. Pokud to možnosti dovolují je možné ještě ten večer tikety podat a předat novomanželům. Ono jeden nikdy neví. Co kdyby…


Dražení podvazku

Podvazek se může také dražit. Svatební koordinátor nebo svědek zahájí dražbu, vyhlašuje vyvolávací cenu a komentuje průběh. Ten z mužů, který nabídne největší částku, získává nevěstin podvazek. Vydražené peníze pak obdrží ženich s nevěstou. I zde platí, že vítěz má na rok zajištěnu mužnou sílu  :o)


Fotbal trochu jinak

Vezmete 5 polévkových lžic, přivážete je na režný provázek a tento provázek přivážete pěti mužům kolem pasu tak, aby lžíce dosahovaly ke kotníkům. Ze zmačkaného papíru vyrobíte míček. Asi po pěti metrech postavíte židli, která bude sloužit jako brána. Úkolem mužů je dopravit míček pomocí pohybů trupu a lžic do brány.


Archa Noemova

K této hře jsou zapotřebí 2 osudí (pytlíky), přičemž v jednom jsou umístěna jména samců a v druhém samiček zvířat tak, aby z nich vždy vznikl zvířecí pár. Hry se účastní stejný počet účastníků, kolik je lístečků. Po vylosování každý soutěžící předvádí zvíře, které má napsané na vylosovaném lístečku a snaží se tak přivábit svůj zvířecí protějšek. Když se pár najde, vypadává ze hry. Prohrává ten pár, kterému se to podaří jako poslednímu.


Balónkový tanec

Dvojicím na tanečním parketu se přivážou ke kotníkům pánů nafouknuté balónky. Když začne hrát muzika, dámy se snaží propíchnout jiným tanečníkům balónky svými podpatky. Kterému páru balónek praskne, musí z kola ven. Vyhrává pár, kterému balónek zůstane celý. 


Tanec s pomerančem, jablkem, citronem nebo vajíčkem mezi čely

Při tanci v páru se dá mezi čela obou partneru pomeranč, jablko, vajíčko (nejlépe neuvařené). Během tance nesmí spadnout na zem. Pokud tančí s jablíčkem, můžou se do něj oba současně zakousnout. Cílem hry je udržet danou věc mezi čely například i při změně tanečního rytmu bez pomoci rukou. Každý pár, kterému věc upadne, vypadává. Vyhrává nejdéle tančící pár. 


Tanec okolo židlí

Do volného prostoru se do kruhu postaví libovolný počet židlí a vybere se stejný počet hostů, včetně novomanželů. Všem se vysvětlí princip hry. Jakmile se pustí hudba, mají účastníci za úkol tancovat okolo židlí. Jakmile se hudba vypne, je potřeba získat své místo k sezení. Při prvním pokusu se usadí všichni, ale ihned se jedna židle odebere. Při každém dalším zastavení hudby na někoho židle nezbude a ten vypadává. Ze zbylých židlí se opět jedna židle odebere a tak se pokračuje až do chvíle, kdy zbude jedna židle a dva soutěžící, kteří tančí okolo.


Tanec pod laťkou

Dva organizátoři drží mezi sebou např. násadu na koště a dobrovolníci ze svatebčanů včetně novomanželů si stoupnou do fronty za sebou a na puštěnou muziku pod tancovávají tyč. Výška laťky se po odtančení všech zúčastněných sníží a kdo při překonávání laťky upadne, vypadává ze hry. Vítězem je ten, kdo zůstane jako poslední.

 

Královský kočár

Jedna z nejoblíbenějších svatebních her, která zaměstná jak ženicha s nevěstou, tak i svatební hosty. Hra, u níž je vyžadována jistá dávka koncentrace, může být pro některé „připité” aktéry náročnější, ale o to zábavnější pro ostatní pozorovatele. Kdo nesplní úkol, musí se napít. Čeho? To už je na Vašem rozhodnutí.
 
Příprava hry:
Vyberte dobrovolníky, kteří se budou účastnit této hry. Novomanželé to mají povinné. Bez nich by tato hra neměla smysl. Rozestavte v prostoru židle tak, aby tvořily pomyslný koňský povoz. Všichni dobrovolníci se na židli posadí a dostanou prázdnou skleničku. Celkem je potřeba 9 aktérů včetně nevěsty a ženicha, 1 čtenář a několik lidí dohlížející na to, zda všichni plní včas své úkoly. Pokud někdo nevstane ze židle, když se v povídce objeví jeho role, doplní se mu sklenička a musí ji neprodleně vypít. Věřte nebo ne, za chvíli bude některým účastníkům pořádně horko a okolí se bude náramně bavit.

Sestavení koňského povozu:
Vpředu na židlích sedí levý a pravý kůň
- vstává se na levý kůň, pravý kůň, koně
Za nimi sedí kočí
V rozích pomyslného kočáru jsou 4 kola
- levé a pravé přední a levé a pravé zadní kolo, vstávají též na slovo kočár.
Uprostřed kočáru sedí král s královnou
- oba vstávají také na slova královský a zámek
 
Povídka královský kočár
Kdysi dávno žil jeden král a jedna královna. Tento královský pár si chtěl jednoho dne udělat kočárem vyjížďku do královských zahrad. Král řekne své královně: „Milá královno, zavolej mi kočího.“ Kočí přiběhne ke králi a královně. Král řekne kočímu: „Kočí, hej, kočí, přichystej kočár a vyveď koně ze stáje. Zapřáhni koně před kočár, protože král a královna si chtějí vyjet ze zámku.“ Kočí šel do stáje, vyvedl koně a zapřáhl před kočár. Král s královnou usednou do kočáru. Královna řekne králi. „Milý králi, zeptej se kočího, jestli koně dostali dost ovsa.“ Král volá na kočího:„Kočí, hej, kočí, jsou koně nasyceni?“ Kočí odpoví: „Samozřejmě, můj králi.“ Kočí si sedne na kozlík, švihne bičem a koně se dají do pohybu. Za krátký čas řekne královna králi: „Můj milý králi, můj dobrý králi, můj nejmilejší králi, můj nejkrásnější králi, myslím, že přední levé kolo háže.“ Král řekne kočímu: „Kočí, hej, kočí, zastav koně a podívej se na levé přední kolo a na pravé zadní kolo. Nejlepší bude, když se podíváš na celý kočár.“Kočí se podívá na levé přední kolo, na pravé zadní kolo a zkontroluje také celý kočár, tedy i pravé přední kolo a levé zadní kolo. Když kočí kočár zkontroloval, dal nejprve pravému koni a potom levému koni napít a řekne králi: „Králi, milý králi, na kočáru je všechno v pořádku. Můžeme jet dále.“ Kočí sedne znovu na kozlík, švihne bičem a koně se dají do pohybu. Za nějakou dobu řekne královna králi: „Můj králi, můj milý králi, je mi zima. Nechej kočího kočár obrátit a pojedeme zpátky do zámku.“ Když přijeli do zámku, vystoupil král i královna a odebrali se do svých komnat. Kočí vypřáhne koně, schová kočár a zkontroluje všechna čtyři kola. Podívá se na levé přední kolo, na pravé zadní kolo, na pravé přední kolo a znovu na pravé zadní kolo. Nakonec překontroluje celý kočár. Po vykonané práci jde kočí ke králi a královně. Popřeje jim hezkou noc a krásné sny na zámku.

 

hostina--227-.jpg